Usko ja auttaminen: uutisia Keravan seurakunnan tukemasta kansainvälisestä työstä maailmalla

Keravan seurakunta tukee rukouksin ja taloudellisesti kokonaisvaltaista lähetystä eri maissa lähetysjärjestöjen kautta. Tässä loppuvuoden 2023 terveiset muutamista kohteista. 

Senegalin luterilaisen kirkon terveiset diakoniatyöstä

Suomen Lähetysseuran entinen kummilapsi johtaa nyt kirkkonsa diakoniatyötä. Seurakunnissa on diakoniakomiteat, jotka ovat vastuussa diakoniantyön kehittämisestä ja johtamisesta. Seurakunnat saavat Lähetysseuralta alkubudjetin ja koulutusta. Tavoitteena on kehittää sellaista toimintaa, jonka avulla he saavat säännöllisesti rahaa seurakunnan kassaan. Näin seurakunnalle muodostuu oma diakoniakassa, jota diakoniakomitea voi hyödyntää alueen perheiden hyväksi. Terveiset Senegalista toi tänä kesänä Keravallakin vieraillut Heli Vuohelainen. Hän on alueellinen viestinnän asiantuntija / Lähi-itä, Pakistan ja läntinen Afrikka Suomen Lähetysseura.

Heli Vuohelainen keskustelee Katupappilan tilaisuuden osallistujien kanssa.
Heli Vuohelainen vierailulla Katupappilan Olohuoneessa.

Kuuntele lisää diakoniatyön kehittämisestä Senegalin kirkon työssä 

Hyvä sanoma saa tavoittaa ihmiset median keinoin

Seurakuntamme on tukenut mediatyötä Intiassa Medialähetys Sanansaattajien kautta. Olemme niin rukouksin kuin taloudellisesti mahdollistaneet Intiassa tehtävän mediatyön. Yhdessä toimien muodostamme arvokkaita siunauksen ja vaikuttavuuden ketjuja. Sansa tekee työtä Intiassa pitkäjänteisesti. Radiolla on edelleen suuri merkitys syrjäseuduilla. TWR-Intian näkylause on, että ”olemme olemassa paikallisen seurakunnan apuna. Emme perusta seurakuntia vaan toimimme niin, että olemassa olevat seurakunnat voivat laajentua”. Käy lukemassa palautetta ohjelmista miten ne ovat vaikuttaneet ihmisten elämään: Palautteet arkisto - Sansa 

Lue lisää radiokotiryhmistä Radiokotiryhmät ovat Intiassa hyvä ja kustannustehokas tapa opiskella Raamattua - Sansa

Adventtimyyjäiset

Adventtimyyjäiset järjestettiin vanhojen perinteiden. Mukavia kohtaamisia, rukousta, musiikkia ja auttamista yhteistuumin oman seurakunnan ryhmien ja mukaan päässeiden järjestöjen edustajien kanssa. Hyvää viedään eteenpäin saaduilla tuotoilla, järjestöjen tuotot olivat yhteensä 1233.35 ja oman seurakunnan tuotto oli yhteensä noin 1892,10 euroa ja niitä kohdennettiin ystävyysseurakuntamme Kõpun tueksi, Nepaliin vammaisten lasten ja tyttöjen koulutukseen (SLS) ja Pipliaseuran kautta lukutaitotyöhön.

Apua hädän ja kärsimyksen keskelle

Suomen Lähetysseuran Felm-keskus on avautumassa ryhmille yli kuukauden kestäneen sulun jälkeen. Tilanne on Jerusalemissa jännittynyt, mutta kohtalaisen vakaa. Voimassa olevat laajat liikkumisrajoitukset tosin estävät käytännössä monien saapumisen keskukselle. Keskuksen suomalaiset työntekijät on myös evakuoitu Suomeen ja tekevät töitä etänä. Paikalliset työntekijät työskentelevät osittain keskuksella ja osittain etänä. Kristillisten kirkkojen johtajat kehottavat uskovia rukoilemaan ja antamaan apua sodan uhreille ja hädänalaisten auttamiseksi. Lue tästä juttu aiheesta 
Keravan seurakunta auttoi Jordanian ja Pyhän maan luterilaista kirkkoa 4000 eurolla. 

Lukutaitoa naisille Afrikassa

naisia oppimassa ulkona liitutaulun edessä.
Kuva Lukutaitoa naisille Afrikassa: Suomen Pipliaseura

Lukutaitoa edistää meidän oma käsityöryhmämme. Heidän ahkeruudella, taidoilla ja antamalla ajallaan on tänä vuonna käsityömyynnillä kerätty rahaa lukutaidon edistämiskeksi noin 2300 euroa. Kaikkea MobilePay maksuja ei ole vielä tiedossa. Evankeliumille ja lukutaidolle on yhteistä se, että molemmat tuovat elämään toivoa, iloa ja uskoa tulevaisuuteen. 

Lisää ajankohtaisia uutisia lähetysrintamalta taas ensi vuonna. Pyydetään seurakuntalaisten tukea ja apua rukouksin kaikelle meidän tukemalle työlle eri maissa. 

Kansainvälisen työn sihteeri
Petra Teittinen

Ota yhteyttä

kansainvälisen työn sihteeri, secretary for international and multicultural affairs