Ketterä keski-ikäinen

Keravan seurakunta syntyi 1955, kun Kerava kirkkohallituksen päätöksellä ja valtioneuvoston määräyksellä erotettiin Tuusulan seurakunnasta. Toukokuun ensimmäisenä sunnuntaina kirkkoväki kokoontui ensimmäistä kertaa itsenäisenä seurakuntana jumalanpalvelukseen, joka pidettiin kukkasin koristellussa keskuskoulun juhlasalissa. Vuoden 1955 lopussa Keravalla oli 8 260 asukasta ja seurakunnassa 7 805 jäsentä.

2000-luvulla seurakunta Keravan seurakunta on aikaansa seuraava kaupunkiseurakunta, joka elää mukana kaupunkilaisten arjessa ja juhlassa. Surun kohdatessa se tukee, ilon hetkellä iloitsee mukana. Se tarjoaa toimintaa ja tapahtumia kaikenikäisille, mutta ennen kaikkea tilaa ja hiljaisuutta hiljentymiseen ja rauhaan. 

Keravan seurakunta kattaa maantieteellisesti Keravan kaupungin alueen. Kaupungin pinta-ala on vain 31,5 km². Kerava onkin pinta-alaltaan yksi Suomen pienimmistä kaupungeista. Välimatkat ovat siis varsin inhimillisiä.
 
Seurakuntamme kuuluu Espoon hiippakuntaan ja Tuusulan rovastikuntaan. Hiippakuntamme piispa on Tapio Luoma. Lääninrovastimme on Tuusulan kirkkoherra Ulla Rosenqvist. 

Keravan seurakunta pähkinänkuoressa

 • Seurakunnan jäsenmäärä vuoden 2016 lopussa 22 800 

 • Kirkollisveroprosentti 1,25 %

 • Työntekijöitä 75

 • Seurakunnan toimintakulut vuonna 2016 olivat 5,4 milj. euroa, jotka katettiin kirkollisverolla sekä yhteisövero-osuudella ja toimintatuotoilla. Tilinpäätös oli 861 000 euroa ylijäämäinen.

 • Jäsenten maksama vero on mahdollistanut viime vuonna muun muassa 

  • yli 4000 asiakaskohtaamista diakoniassa 

  • 8400 käyntiä perhekerhoissa ja muskareissa

  • 160 parin tai perheen auttamisen Keravan, Järvenpään ja Tuusulan seurakuntien perheneuvonnassa 

  • lähes 10 000 käyntiä seurakunnan olohuoneessa Katupappilassa

  • lähes 30 000 jumalanpalvelusvierailua

  • maksuttomia kerhoja yli 200 kouluikäiselle

  • musiikkielämyksiä 6000 konserttivieraalle

  • rippikoulun 294 nuorelle

Lue lisää seurakunnan vuosikertomuksesta 2016

 

Toiminnan suuntaviivat 2016-2019

Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 17.12.2015 Keravan seurakunnan Toiminnan suuntaviivat 2016-2019.  

Nämä toiminnan strategiset linjaukset eli suuntaviivat pohjautuvat kokonaiskirkon Kohtaamisen kirkko -suuntaviivoihin, strategiatyöryhmän (kirkkovaltuuston puheenjohtaja Mikko Mäkelä, valtuutetut Marja-Liisa Nykänen, Anneli Silvander, Jorma Sipilä, nuorten edustaja Ilari Salmi, Ari Autio, Pirjo-Riitta Pitkänen, työntekijöiden edustaja Mirva Nyman ja sihteeri Heikki Nenonen) työskentelyyn sekä kirkkovaltuutetuilta saatuun palautteeseen. Siinä on pyritty ottamaan huomioon yhteiskunnallisen toimintaympäristön nopea muuttuminen, Keravan seurakunnan erityispiirteet, sekä korostettu kirkon olemuksesta nousevaa ajatonta seurakunnan tehtävää.