Mielenterveystyö

Diakoniassa keskeistä on ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen myös mielenterveyden kysymyksissä. Keskeisiä toimintamuotoja ovat palveluohjaus, keskustelut ja kotikäynnit. Rinnalla kulkeminen on aktiivista tukemista ja ihmisen arvostamista. Diakoniassa pyritään vaikuttamaan myös arvoihin, asenteisiin ja päätöksentekoon mielenterveyskuntoutujien aseman parantamiseksi.

Yhteistyössä Tuusulan ja Järvenpään seurakuntien kanssa järjestetään syksyisin yhteinen mielenterveyskuntoutujien retkipäivä. Teemme tiivistä yhteistyötä myös muiden alueen toimijoiden kanssa.
 

Keravan kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelut

Suomen Mielenterveysseura - Apua ja tukea

Nyyti ry. - Henkistä hyvinvointia ja elämänhallintaa opiskelijoille

Mielenterveyden Keskusliitto - Neuvontapalvelut

Vaikeuksia päihteiden kanssa

Voit tulla keskustelemaan luottamuksellisesti myös päihteisiin liittyvistä vaikeuksista. Yritetään yhdessä miettiä, miten vaikeaa elämäntilannetta voisi helpottaa. Tarjolla on yksilökeskusteluja, tapahtumia, retkiä ja ryhmiä.

Diakoniatyö tekee yhteistyötä paikkakunnan muiden toimijoiden, mm. päihde- ja mielenterveysyksikkö Metsolan kanssa järjestämällä yhdessä ryhmiä ja muuta toimintaa.

Testaa alkoholinkäytön riskit

A-klinikka

Ehyt ry. - Ehkäisevä päihdetyö

AA - Nimettömät alkoholistit

Keravan terveyskeskus

Myös päihdeongelmaisen läheinen voi kaivata apua ja tukea. Apua saadaksesi ota yhteyttä terveyskeskukseen tai seurakuntasi pappiin tai diakoniatyöntekijään, he auttavat ja ohjaavat sinua eteenpäin.

Al-Anon -  Vertaistukea alkoholistien läheisille

Piikkilankaa sekaisin, josta yksi kohta muodostaa sydän-kuvion meren edessä.

Jos huomaat, että olet itse tai läheisesi on riippuvainen päihteistä, hae rohkeasti apua omasta terveyskeskuksestasi tai seurakunnastasi.

Seurakuntien päihdetyöhön sisältyy sekä yksilötyötä että ryhmämuotoista toimintaa.

Päihteet ja riippuvuus

Kun läheisesi kärsii riippuvuudesta, voit ottaa yhteyttä terveyskeskukseen tai seurakuntasi pappiin tai diakoniatyöntekijään. He auttavat ja ohjaavat sinut eteenpäin. 

Myös päihdeongelmaisen läheinen kaipaa apua

Kun huolestut itsesi tai läheisesi päihteiden käytöstä, pelaamisesta tai pakonomaisesta työnteosta, hae rohkeasti apua.

Seurakuntien päihdetyöhön sisältyy sekä yksilötyötä että ryhmämuotoista toimintaa.

Päihteet ja riippuvuus

Aina ei jaksa yksin. Silloin voit soittaa tai chatata Kirkon keskusteluapuun tai ottaa yhteyttä omaan tai sinua lähellä olevaan seurakuntaan.

Henkinen hyvinvointi