Ristiäisten järjestäminen

Pappi pyydetään kirkkoherranvirastosta ja sovitaan muista järjestelyistä. Kastepäivä on useimmiten lauantai tai sunnuntai, mutta muinakin päivinä voidaan kastaa.

Kaste voidaan toimittaa:
* kotona, isovanhempien tai muiden läheisten luona
* Keravan kirkossa
* kappelissa (seurakuntakeskus)
* Kalevan seurakuntatalossa
* Savion toimitilassa
* Valkean Karitsan kappelissa, tiedustelut Sanna Mäkelä, toimistovastaava, sanna.makela@paasikivennk.fi
* muualla papin kanssa sovitussa paikassa (myös muualla kuin Keravalla)

Kastekeskustelu papin kanssa

Pappi ottaa kotiin yhteyttä ennen kastetta. Hänen kanssaan sovitaan kummeista, kastekaavan vaihtoehdoista, virsistä ja läsnä olevien tehtävistä. Kastekeskustelun yhteydessä voidaan keskustella myös muista perhettä, kasvatusta ja elämää koskevista kysymyksistä.

Vanhemmat saavat kotiin väestörekisterikeskuksen rekisteröinti-ilmoituksen. Siihen merkitään lapsen sukunimi, etunimet ja äidinkieli. Lomakkeen kääntöpuolella on nimeä koskevia määräyksiä.

Kummien tiedot täyttää kasteen toimittava pappi, jolle lomake annetaan kastekeskustelun tai kasteen yhteydessä.

Nuoren tai aikuisen kaste

Kuka tahansa voidaan kastaa, jos häntä ei ole aiemmin kastettu. Nuoren ja aikuisen kaste toimitetaan silloin, kun kirkkoon haluaa liittyä 15 vuotta täyttänyt henkilö, jota ei ole aiemmin kastettu. Ennen kastetta liittyvälle jäsenelle annetaan kasteopetusta eli kastettava käy rippikoulun.
 
Kirkkoon kuulumaton nuori voi osallistua rippikouluun yhdessä toisten nuorten kanssa. Jos hän haluaa liittyä kirkkoon, hänet kastetaan rippikoulun loppupuolella. Aikuinen voi käydä rippikoulun ryhmässä tai yksityisrippikouluna.
 
Nuoren ja aikuisen kaste vastaa myös konfirmaatiota. Kastetulla nuorella on kuitenkin oikeus osallistua yhteiseen konfirmaatioon esimerkiksi rippikouluryhmän kanssa.
 
Nuoren ja aikuisen kaste toimitetaan kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Kastettavalla tulee olla ainakin yksi kummi. Toimituksessa tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa (esimerkiksi kummit). Kastettava pukeutuu yleensä valkoiseen albaan. Hän tunnustaa kasteen yhteydessä kirkon uskon lukemalla uskontunnustuksen yhdessä muiden kanssa.

Kasteen lahja

" Tuomme luokse Jeesuksen
rakkaan lapsen pienoisen.
Hän saa turvan kestävän,
kasteen lahjan, elämän."

Lapsesta tulee kasteen myötä seurakunnan sekä maailmanlaajuisen kirkon jäsen. Kaste perustuu Jeesuksen antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn (Matt. 28: 18-20).

Jumala antaa kasteessa myös armon lahjan. Tähän armoon voi aina myöhemminkin palata, vaikka elämä ja usko on keskeneräistä.

Tiesitkö, että

  • nimen antaminen on vanhempien tehtävä

  • kastaa voi missä vain: kotona, kirkossa, seurakuntakeskuksessa, isovanhempien luona, mökillä...

  • ristiäiset suositellaan pidettäväksi n. kahden kuukauden kuluessa syntymästä

  • lapsi voidaan kastaa, jos vähintään toinen vanhemmista on kirkon jäsen

  • 12–17 -vuotias voidaan kastaa, vaikka vanhemmat eivät kuuluisi kirkkoon. Tähän tarvitaan vanhempien suostumus.

  • nuoren ja aikuisen kaste toimitetaan silloin, kun luterilaiseen kirkkoon haluaa liittyä 15 vuotta täyttänyt henkilö, jota ei ole aiemmin kastettu. Nuoren ja aikuisen kasteen kaavaa voidaan käyttää myös varhaisnuorta kastettaessa.

  • tilasta ei peritä maksua. Lue lisää tilojen vuokraamisesta ja hinnoista.

Kummit

  • vähintään yksi kummi, joka on konfirmoitu evankelis-luterilaisen kirkon jäsen. Kummina voi lisäksi olla sellaisen kristillisen kirkon jäsen, jossa lapsikaste on käytössä, esimerkiksi ortodoksinen tai katolinen kirkko. Jos omasta lähipiiristä ei löydy kummiksi sopivia kirkon jäseniä, voi kummeja kysyä myös seurakunnasta. Ylärajaa kummien määrällä ei ole.

  • kummien tärkeä tehtävä on rukoilla kummilapsen puolesta

 

Vauvaa kastetaan kirkkoon.

Ristiäiset voidaan järjestää kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Lapsen tai aikuisen voi kastaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Papin kanssa käydään ennen ristiäisiä kastekeskustelu, jonka aikana sovitaan ristiäisiin liittyvistä asioista. Seurakunnat varmistavat lapsen nimen laillisuuden, joten nimi tulee ilmoittaa seurakunnalle hyvissa ajoin, esimerkiksi juuri kastekeskustelun yhteydessä.

Ristiäisten järjestäminen

Kastetilaisuuden kulku vaihtelee sen mukaan, minkä ikäinen kastettava on. Usein kaste tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kasteessa lapsi liitetään nimeltä kutsuen kristilliseen uskoon ja seurakunnan jäseneksi.

Ristiäisten kulku

Kummius on luottamustehtävä. Vanhemmat valitsevat lapselleen kummeiksi tärkeät aikuiset. Jokainen löytää oman tapansa olla kummi. Kastetulla lapsella tulee olla vähintään yksi kirkkoon kuuluva kummi.

Kummien valinta ja tehtävät

Lapsikaste on luterilaisessa kirkossa tavallisin tapa liittyä kirkon jäseneksi, mutta kasteelle voit tulla minkä ikäisenä tahansa. 

Luterilainen kirkko kastaa kaikenikäisiä