Tietosuojaseloste Keravan seurakunnan uutiskirjeestä

Tietosuojaseloste 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus

laadittu 21.5.2018, päivitetty 9.3.2022

Rekisterinpitäjä

Keravan seurakunta
PL 134, 04201 Kerava
www.keravanseurakunta.fi
keravan.seurakunta@evl.fi
p. 09 478 488

Yhteyshenkilö

Keravan seurakunnan viestintä, Maarit Paldanius,  viestinta.kerava@evl.fi. 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Heli Nieminen
tietosuojavastaava.vantaa@evl.fi 
050 573 6351
Vantaan seurakuntayhtymä, PL 56, 01301 Vantaa

Rekisterin nimi

Keravan seurakunnan uutiskirjeen tilaajat –osoiterekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on viestintä.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on suostumus, sillä henkilö on tilannut uutiskirjeen. Suostumusta on myös kysytty 20.5.2018 lähetetyssä uutiskirjeessä silloin tilaajina olleilta.

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Rekisteriin on mahdollista tallentaa sähköpostiosoite ja nimi. Tietoja säilytetään siihen saakka, kunnes henkilö peruu uutiskirjeen tilauksen tai pyytää muuten tietojensa poistamista. 

Tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä, kun hän tilaa uutiskirjeen. 

Tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään, kunnes henkilö peruu uutiskirjeen tilauksen.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus

  • pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista
  • pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen
  • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
p. 029 566 6700
tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi