Seurakuntayhtymän selvitys

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakunnat ovat keväästä 2016 selvittäneet vapaaehtoisen seurakuntayhtymän luomista. 

Seurakuntayhtymän muodostamisen tavoitteena on

 • kehittää toimintaa
 • syventää asiantuntijuutta
 • helpottaa sijaistamista
 • yhtenäistää palveluita
 • turvata talous
 • helpottaa työvoimaresurssien joustavaa käyttöä

Yhtymän veroprosentiksi kaavaillaan 1.25 %:ia ja sen säästötavoite on 1 milj €/vuosi.
 

Seurakunnat säilyisivät itsenäisinä, tukipalvelut yhdistettäisiin 

Seurakuntien toiminta säilyisi itsenäisenä ja omat tutut papit olisivat edelleen omassa seurakunnassa tavattavissa. Seurakuntalaisille muutos näkyisi yhtenäisinä palveluina, käytäntöinä ja hinnastoina yhtymän alueella. Yhtymä hoitaisi tukipalvelut kuten

 • kiinteistöjen ja hautausmaan hoito
 • keittiöpalvelut
 • kirkonkirjojen pito
 • kirkkoherranvirasto
 • hallinnon ja talouden toiminta

 

Päätös yhtymästä tehdään keväällä 2017

Vuonna 2016 - alkuvuodesta 2017 seurakunnat ovat selvittäneet, kuinka mahdollisessa yhtymässä hoidettaisiin hallinto, henkilöstöasiat ja sijoitettaisiin eri toiminnot. Myös tulevat investointitarpeet on selvitetty samoin kuin omaisuuden yhdistäminen.

Päätöksen mukana olemisesta tai poisjäämisestä kirkkovaltuustojen on tarkoitus tehdä maalis–huhtikuussa 2017. Keravalla kirkkovaltuusto päättää asiasta kokouksessaan 6.4.2017. Mikäli kaikki kolme seurakuntaa ovat halukkaita liittymään yhtymään, uusi yhtymä aloittaisi toimintansa suunnitelmien mukaan vuoden 2018 alusta.


Yhtymäselvittelyä johtaa ohjausryhmä, johon kuuluvat seurakuntien kirkkoherrat, talousjohtajat sekä luottamushenkilöedustajat eri seurakunnista.

Kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston asiakirjat

Seurakuntayhtymän selvittelyhanketta on käsitelty kirkkoneuvostossa ja kirkkovaltuustossa useammassa kokouksessa.

Voit tutustua kokousten asiakirjoihin seurakunnan verkkosivuilla (ennen vuotta 2017 pidetyt kokoukset) ja domus-asiakirjapalvelussa (vuodesta 2017 lähtien). 

Erityisen kattavasti asiaa on käsitelty tammikuun 2017 kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokouksissa. 

 

Infograafi seurakuntayhtymästä

Kysyttävää yhtymästä?


Yhtymän valmistelua johtaa ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii kirkkoherra Ari Autio, ari.autio@evl.fi, 0400 378 038.

Voit olla yhteydessä myös kirkkovaltuutettuihin, jotka edustavat päätöksenteossa kaikkia seurakuntalaisia.

Voit myös lähettää kysymyksiä yhtymää koskien sähköpostilla viestinta.kerava@evl.fi tai nimettömästi kohdasta 'Palaute' . Laitamme vastaukset esille tälle sivulle.

Info- ja keskustelutilaisuus

Seurakuntayhtymästä järjestettiin kaikille avoin info- ja keskustelutilaisuus su 12.3. Yhtymää selvittelevän hallintotyöryhmän puheenjohtaja Tapio Tähtinen ja kirkkoherra Ari Autio esittelivät selvitystyötä ja vastasivat kysymyksiin. 

Tilaisuus striimattiin Facebook-livenä. Voit tutustua tallenteeseen täällä.