Keravan seurakunnan kirkkoherraksi valittiin Markus Tirranen

Näin prosessi eteni

Keravan seurakunnan kirkkoherran virkaa haki 19.3.2019 päättyneen hakuajan aikana 16 henkilöä. Kaksi hakijaa peruutti myöhemmin hakemuksensa. Espoon hiippakunnan tuomiokapituli totesi kaikki hakijat kelpoisiksi virkaan ja antoi lausunnon hakijoista Keravan seurakunnan kirkkovaltuustolle. 

Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 23.5.2019 haastatteluihin viisi hakijaa ja haastatteli hakijat kesäkuussa. Haastatteluihin valitut hakijat esittäytyivät 13.6.2019 Keravan kirkossa järjestetyssä avoimessa yleisötilaisuudessa. 18.6.2019 kirkkoneuvosto valitsi soveltuvuusarvioon kolme hakijaa. Kokouksessaan 15.8.2019 kirkkoneuvosto esitti yksimielisesti kirkkovaltuustolle, että virkaan valittaisiin Markus Tirranen. Kirkkovaltuusto valitsi hänet Keravan seurakunnan kirkkoherraksi  22.8.2019. Prosessin etenemiseen liittyvät tiedotteet löydät alta. 

Kirkkoherran esittely

Vaalia on valmistellut seurakunnassa kirkkovaltuuston valitsema työryhmä, johon kuuluvat kirkkovaltuutetut Vaito Niinisalo (kirkkovaltuuston puheenjohtaja), Tapio Tähtinen (kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja), Marja-Liisa Nykänen (kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja), Anneli Silvander ja talousjohtaja Sirpa Karejoki sekä kapitulin määräämänä vaalin valmistelijana Tuusulan rovastikunnan lääninrovasti, Hyvinkään kirkkoherra Ilkka Järvinen

Keravan seurakunnan kirkkoherran virka tuli avoimeksi, kun edellinen kirkkoherra Ari Autio siirtyi helmikuussa Rantakylän seurakunnan kirkkoherraksi Joensuuhun.

Kirkkoneuvoston ja -valtuuston pöytäkirjat ovat luettavissa Domus-portaalissa, domus.evl.fi

Tiedotteet

Markus Tirranen valittiin Keravan seurakunnan kirkkoherraksi

Kirkkoherranvaalissa soveltuvuusarvioon Kari Kopperi, Elina Perttilä ja Markus Tirranen

Viisi hakijaa etenee haastatteluihin Keravan seurakunnan kirkkoherran virantäytössä

Keravan seurakunnan kirkkoherra valitaan elokuussa

16 hakijaa Keravan seurakunnan kirkkoherran virkaan

Keravan seurakuntaan haetaan kirkkoherraa

Talousjohtaja
Hallinto- ja talouspalvelut
PL 134
04201 Kerava
kirkkovaltuuston jäsen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

Muutin Keravalle kesällä 1972. Perheeseeni kuuluu aviopuolison lisäksi kolme tytärtä perheineen. Lapsenlapsia minulla on neljä. Ammatiltani olen opettaja. Eläkkeellä ollessani olen toiminut erityisesti ikäihmisten parissa. Vapaa-ajalla olen lastenlasten seurassa, teen mielelläni käsitöitä, mökkeilen ja luen. 

Keravan seurakunnassa minulla on alkamassa 4. valtuustokausi. Olen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja. Alkavalla valtuustokaudella seurakunnan  haasteina on kirkkoherran valinta ja uuden seurakuntakeskuksen rakentaminen Saviolle.

Minulle seurakunta on osa kansankirkkoa. Mielestäni kirkkoon pitää jokaisen olla helppo tulla. Seurakunnan pitää olla suvaitsevainen ja kohdella ihmisiä tasavertaisesti. Erityisesti seurakunnan pitää panostaa lapsiin, ikäihmisiin ja niihin henkilöihin, jotka tarvitsevat tukea. Minun kirkkoni tuntee maailmanalaajuista vastuuta ja pitää huolta ympäristöstä.