Keravan seurakunnan kirkkoherra valitaan elokuussa

Keravan seurakunnan kirkkoherran virkaa on hakenut 16 henkilöä. He ovat Lopen seurakunnan kirkkoherra Tuomas Hynynen, Sipoon suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Juha Ilonen, Helsingin seurakuntayhtymän oppilaitospastori Henri Järvinen, Suomen Lähetysseuran sidosryhmäpäällikkö Janne Keränen, Keravan seurakunnan seurakuntapastori Samuli Koivuranta, Harjun seurakunnan johtava kappalainen Markku Komulainen, Kirkon koulutuskeskuksen johtaja Kari Kopperi, Askolan seurakunnan kirkkoherra Antti Kupiainen, Malmin seurakunnan johtava aluepastori Elina Perttilä, Kirkon koulutuskeskuksen johtamiskouluttaja Minna Rikkinen, Herttoniemen seurakunnan aluekappalainen Juha Ropponen, Tuusulan seurakunnan III kappalainen Lauri Seppänen, Keravan seurakunnan vt. kirkkoherra Markus Tirranen, Taivalkosken seurakunnan kirkkoherra Tuomo Törmänen, Herättäjä-Yhdistyksen alue- ja kansainvälisen työn sihteeri Leena Väyrynen-Si sekä yksi hakija, joka ei toivo nimeään julkisuuteen. Kirkkoherran viran hakuaika päättyi 19.3.2019.

Kaksi hakijaa on peruuttanut hakemuksensa. Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on todennut kaikki hakijat kelpoisiksi virkaan ja antanut lausunnon hakijoista Keravan seurakunnan kirkkovaltuustolle. 

Keravan seurakunnan kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 23.5.2019 haastatteluihin viisi hakijaa. He ovat Tuomas Hynynen, Kari Kopperi, Elina Perttilä, Minna Rikkinen ja Markus Tirranen.  

Keravan seurakunnan kirkkoneuvoston kokouksessa 18.6.2019 kirkkoherranvaalissa soveltuvuusarvioon valittiin Kari Kopperi, Elina Perttilä ja Markus Tirranen. Kokouksessaan 15.8.2019 kirkkoneuvosto esitti yksimielisesti kirkkovaltuustolle, että virkaan valittaisiin Markus Tirranen. Kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla eli valinnan tekee kirkkovaltuusto kokouksessaan 22.8.2019.

Keravan seurakunnan kirkkoneuvosto haastatteli hakijat kesäkuussa. Haastatteluihin valitut hakijat esittäytyivät 13.6.2019 Keravan kirkossa (Papintie 2) järjestetyssä avoimessa yleisötilaisuudessa. Tilaisuuden videomateriaalia ja kärkiehdokkaiden esittelyt löydät Ehdokkaiden esittelyt-sivulta.

Vaalia valmistelee seurakunnassa kirkkoneuvoston valitsema työryhmä, johon kuuluvat kirkkovaltuutetut Vaito Niinisalo (kirkkovaltuuston puheenjohtaja), Tapio Tähtinen (kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja), Marja-Liisa Nykänen (kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja), Anneli Silvander ja talousjohtaja Sirpa Karejoki sekä kapitulin määräämänä vaalin valmistelijana Tuusulan rovastikunnan lääninrovasti, Hyvinkään kirkkoherra Ilkka Järvinen

Keravan seurakunnan kirkkoherran virka tuli avoimeksi, kun edellinen kirkkoherra Ari Autio siirtyi helmikuussa Rantakylän seurakunnan kirkkoherraksi Joensuuhun.

Kirkkoneuvoston ja -valtuuston pöytäkirjat ovat luettavissa Domus-portaalissa, domus.evl.fi

Tiedotteet

Kirkkoherranvaalissa soveltuvuusarvioon Kari Kopperi, Elina Perttilä ja Markus Tirranen

Viisi hakijaa etenee haastatteluihin Keravan seurakunnan kirkkoherran virantäytössä

Keravan seurakunnan kirkkoherra valitaan elokuussa

16 hakijaa Keravan seurakunnan kirkkoherran virkaan

Keravan seurakuntaan haetaan kirkkoherraa

Talousjohtaja
Hallinto- ja talouspalvelut
PL 134
04201 Kerava
kirkkovaltuuston jäsen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

Muutin Keravalle kesällä 1972. Perheeseeni kuuluu aviopuolison lisäksi kolme tytärtä perheineen. Lapsenlapsia minulla on neljä. Ammatiltani olen opettaja. Eläkkeellä ollessani olen toiminut erityisesti ikäihmisten parissa. Vapaa-ajalla olen lastenlasten seurassa, teen mielelläni käsitöitä, mökkeilen ja luen. 

Keravan seurakunnassa minulla on alkamassa 4. valtuustokausi. Olen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja. Alkavalla valtuustokaudella seurakunnan  haasteina on kirkkoherran valinta ja uuden seurakuntakeskuksen rakentaminen Saviolle.

Minulle seurakunta on osa kansankirkkoa. Mielestäni kirkkoon pitää jokaisen olla helppo tulla. Seurakunnan pitää olla suvaitsevainen ja kohdella ihmisiä tasavertaisesti. Erityisesti seurakunnan pitää panostaa lapsiin, ikäihmisiin ja niihin henkilöihin, jotka tarvitsevat tukea. Minun kirkkoni tuntee maailmanalaajuista vastuuta ja pitää huolta ympäristöstä.