Kirkkoherranvaalin kärkiehdokkaat esittäytyvät

Keravan seurakunnan kirkkoherranvaalissa haastatteluihin valitut ehdokkaat esittäytyivät kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa Keravan kirkossa 13.6.2019. Tilaisuudessa olivat mukana Lopen seurakunnan kirkkoherra Tuomas Hynynen, Kirkon koulutuskeskuksen johtaja Kari Kopperi, Malmin seurakunnan johtava aluepastori Elina Perttilä, Kirkon koulutuskeskuksen johtamiskouluttaja Minna Rikkinen sekä Keravan seurakunnan vt. kirkkoherra Markus Tirranen.  

Yleisötilaisuuden juontajina toimivat Keravan seurakunnan kirkkovaltuuston puheenjohtaja Vaito Niinisalo sekä kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Tapio Tähtinen. Alkuhartauden piti lääninrovasti, Hyvinkään kirkkoherra Ilkka Järvinen.

Ehdokkaat istuvat arvonnan määräämässä järjestyksessa. Vasemmalta alkaen Tuomas Hynynen, Elina Perttilä, Kari Kopperi, Markus Tirranen sekä Minna Rikkinen.

Yleisötilaisuuden keskusteluosuuden tallenteesta kuulet, miten ehdokkaat esittelivät itsensä ja kiteyttivät oman teologiansa sekä miten he vastasivat kysymykseen, miksi he haluaisivat juuri Keravan seurakuntaan kirkkoherraksi. 

Ehdokkaat esittäytyvät:

 

Miksi hait kirkkoherraksi Keravan seurakuntaan?

 

Kiteytä oma teologiasi:

 

Yleisötilaisuuden aluksi ehdokkaat saivat tehtäväkseen pitää lyhyen kolmen minuutin saarnan aiheesta helluntai. Saarnan jälkeen hakijat saivat päättää virren, josta seurakunta lauloi yhden säkeistön. Ehdokkaat eivät tienneet tehtävästä etukäteen, ja heidän esiintymisjärjestyksensä arvottiin ennen saarnaa. Nämä saarnat ovat katsottavissa alla ehdokkaiden kirjallisten esittelyjen yhteydessä.

Haastatteluun valittujen ehdokkaiden esittelyt

Tuomas Hynynen
Kari Kopperi
Elina Perttilä
Minna Rikkinen
Markus Tirranen

Tuomas Hynynen

Tuomas Hynynen

1. Kuka olet? Kerro lyhyesti itsestäsi.
 
Olen 41-vuotias pappi, aviopuoliso ja perheenisä. Olen asunut lapsuuteni Keravalla Kurkelassa ja käynyt peruskouluni Kurkelan koulussa ja Nikkarin yläasteella.
 
Viimeiset 12 vuotta olen työskennellyt Lopen seurakunnan kirkkoherrana. Minulla on siten pitkä kokemus ja monipuolinen osaaminen kirkkoherran eri tehtäviin. Harrastuksiini kuuluu soutu, sulkapallo, koiran ulkoilutus ja asuntovaunulla matkustus.

Lisätietoja minusta, koulutuksestani ja työkokemuksestani löytyy kotisivultani www.hynynen.net
 
2. Mikä on sinulle tärkein kohta Raamatussa ja miksi?
 
Joh. 14: 1-2. "Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun Isäni kodissa on monta huonetta – enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijan."

Tuon kohdan luen usein hautajaisissa. Opetuslapset pelkäsivät, mitä heille tapahtuisi Jeesuksen kuoleman jälkeen. Usko Jeesukseen antaa turvaa elämässä ja kuolemassa. Surun ja vastoinkäymisten keskellä ei tarvitse tuntea levottomuutta. 
 
3. Mistä haluaisit olla Keravan seurakunnan kirkkoherrana ylpeä?
 
Sen verran kun Keravan seurakuntaa ja keravalaisia tunnen, olisin ylpeä seurakunnasta jo nykyisellään. Jokaisen kirkkoherran unelma on johtaa ammattitaitoista työyhteisöä, vastuullisia ja taitavia luottamushenkilöitä sekä aktiivisia monitaitoisia vapaaehtoisia. Katupappila, seurakunnan Facebook-päivitykset, uusi lasten paikka kirkossa ja erilaiset kokeilut ja kehittämisprojektit ovat keravalaisille aiheita olla ylpeitä.
 
Keravan kirkkoherrana olisin muutaman vuoden päästä ylpeä siitä, miten olemme yhdessä onnistuneet rakentamaan seurakunnastamme entistäkin paremman. Seurakunnan, joka elää uskoa todeksi arjen ja juhlan keskellä, elämän moninaisuuden ja rosoisuuden keskellä. Seurakunnan, jonka työntekijät ja seurakuntalaiset kohtaavat lähimmäisensä rakastavasti ja hyväksyvästi. Seurakunnan, joka kantaa vastuuta luomakunnasta ja lähimmäisestä. Seurakunnan, joka odottaa Kristuksen paluuta toiveikkaana ja elää rohkeasti tässä hetkessä.
 
Tuomas Hynysen saarna yleisötilaisuudessa aiheesta helluntai:
 
 
 
 

Kari Kopperi

Kari Kopperi

1. Kuka olet? Kerro lyhyesti itsestäsi.

Olen Kari Kopperi kirkon työn ammattilainen ja työskentelen Kirkon koulutuskeskuksen johtajana Järvenpäässä. Olen johtaja ja pappi, kirkon työntekijöiden ja seurakuntalaisten opettaja, hallinnon osaaja ja asiantuntijatyöyhteisöjen kehittäjä, Lutherin ja luterilaisen teologian asiantuntija sekä ekumeniikan dosentti. Olen myös toiminut luottamushenkilönä ja viranhaltijana seurakuntien, kokonaiskirkon ja oppilaitosten päättävissä elimissä sekä monissa verkostoissa. Tavoitteenani on seurakuntatyön kehittäminen niin, että seurakunnasta muodostuisi yhteisö, jossa työntekijät ja seurakuntalaiset toteuttavat yhdessä kirkon tehtävää. Näkemyksiäni luterilaisesta teologiasta ja kirkon tehtävästä kuvaan tarkemmin kirjassani Ristin rakkaus. Matka Lutherista suomalaiseen seurakuntaelämään (Kirjapaja 2015).

Olen keskusteleva ja päämäärätietoinen johtaja, jota on luonnehdittu helposti lähestyttäväksi, huumorintajuiseksi ja lämminsydämiseksi ihmiseksi. Vapaa-aikana minua innostavat penkkiurheilu, scifi ja fantasia. Lähes koko aikuisikäni olen asunut noin kymmenen kilometrin päässä Keravan keskustasta, Vantaalla ja Järvenpäässä. Hetken asuin Keravalla ja tunnen Keravan seurakuntaa myös työtehtävistäni. Kasvoin Lahdessa, synnyin Espoossa (1960). Puolisoni Eeva on pappi ja minulla on kaksi aikuista poikaa.

2. Mikä on sinulle tärkein kohta Raamatussa ja miksi ?                                                                                                                                                                                                     
Kertomus Laupiaasta samarialaisesta (Luuk. 10:25-37) on ajankohtaisuudessaan minulle tärkeä. Se sisältää Jeesuksen vastauksen kysymykseen kuka on minun lähimmäiseni ja miten lähimmäistä tulee rakastaa. Jeesus kuvaa, miten ihmisten kunnioittamat uskonnolliset merkkihenkilöt jättävät apua tarvitsevan miehen heitteille, mutta kaikkien inhoama ja halveksima harhaoppinen samarialainen on todellinen lähimmäinen. Kristillisessä lähimmäisenrakkaudessa ei siis ole olennaista se, kuka auttaa, vaan se, että hädässä olevaa autetaan. Tämä on erityisesti diakonian lähtökohta.

3. Mistä haluaisit olla Keravan seurakunnan kirkkoherrana ylpeä?

Toivon, että Keravan seurakunta on tulevaisuudessa yhä vahvempi esimerkki yhteisöstä, jossa rohkaistaan uskomaan Jumalaan ja rakastamaan lähimmäisiä. Se tunnetaan työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten yhteisestä toiminnasta. Se on keravalaisten näköinen yhteisö, jossa on luovuutta, iloa ja tilaa erilaisuudelle. Seurakunta on avoin kaikille, lapsille ja lapsenmielisille, perheille ja yksin eläville, hyvinvoiville sekä heille, joita elämä haastaa. Tuossa yhteisössä kokoonnumme armahdettuina syntisinä messuun yhteiselle ehtoolliselle.

Kari Kopperin saarna yleisötilaisuudessa aiheesta helluntai:

 

 

Takaisin alkuun

Elina Perttilä

1. Kuka olet? Kerro lyhyesti itsestäsi.

Nimeni on Elina Perttilä. Olen pappi, raamatuntutkija, teologian tohtori, äiti ja puoliso. Asun perheeni kanssa Järvenpäässä. Työskentelen Helsingissä Malmin seurakunnassa johtavana alue- ja hallintopastorina. Olen innostunut ja kiinnostunut esimiestyöstä ja seurakunnan toiminnan kehittämisestä. Arvostan suoraa ja avointa keskustelua, yhteistä ideointia ja rohkeutta kokeilla uutta. Minulle tärkeitä painotuksia teologiassa ovat luottamus Jumalan hyvyyteen, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, jokaisen ihmisen elämän arvostaminen ja Raamattu.

2. Mikä on sinulle tärkein kohta Raamatussa ja miksi?

Jes. 43:1 on minulle tärkeä ja luen sen usein messussa synninpäästönä. Siinä ovat läsnä oman teologiani keskeiset elementit luominen ja kaste. Jumala on luonut jokaisen ihmisen, mistä seuraa ehdoton ihmisarvo. Kasteessa jokainen kristitty on nimeltä kutsuttu elämään yhteydessä Jumalaan ja toisiin ihmisiin. Luomiseen ja kasteeseen sisältyy myös kutsu kantaa vastuuta toisista ihmisistä ja Jumalan luomasta maailmasta.

3. Mistä haluaisit olla Keravan seurakunnan kirkkoherrana ylpeä?

Toivoisin, että Keravan seurakunta tunnettaisiin siitä, että siellä hyvinkin eri tavoin elämästä, Jumalasta ja uskosta ajattelevat ihmiset ovat löytäneet mielekkäitä tapoja elää yhdessä kristittyinä ja toimia aktiivisesti yhteiseksi hyväksi.

Elina Perttilän saarna yleisötilaisuudessa aiheesta helluntai:

 

Takaisin alkuun

Minna Rikkinen

1. Kuka olet? Kerro lyhyesti itsestäsi.
 
Olen 46-vuotias pappi ja teologian tohtori. Perheeni ovat puolisoni, kaksi lukiolaista ja yksi yläkoululainen. Olen syntyisin Lappeenrannasta, ja ehkäpä karjalaista perua ulospäin suuntautunut ja iloinen seuraihminen. Minulle keskeisiä arvoja arjessa ja työssä ovat rehellisyys, yhdenvertaisuus ja vastuullisuus. 
 
Minulla on monipuolinen työkokemus kirkon ja teologian alan tehtävistä: olen toiminut seurakuntatyössä muun muassa kirkkoherrana, tutkijana ja opettajana yliopistossa, sekä kirkkohallituksessa erilaisissa asiantuntijatehtävissä. Parhaillaan toimin johtamiskouluttajana Kirkon koulutuskeskuksessa. Rentoudun luonnossa liikkuen, lukien ja käsitöitä tehden. 
 
2. Mikä on sinulle tärkein kohta Raamatussa ja miksi?
 
Tärkeimpiä Raamatun kohtia minulle ovat ne, joissa puhutaan Jumalan läsnäolosta ja Jumalan valtakunnan toteutumisesta ihmisten keskellä. Ehkäpä puhuttelevimmalla tavalla tästä puhutaan Matteuksen evankeliumin lopussa, puhuttaessa viimeisestä tuomiosta (Mt. 25: 31-46). Otan tähän keskeisen osan tuota kuvausta: ”Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. -- Minä olin alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni.' 'Totisesti: kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.'”  Tuossa kohdassa puhutaan niin kohti kuin vain voidaan; se on tiukkaa puhetta. Raamatunkohdan keskeisin viesti on se, että kohtaamme Kristuksen toisissa ihmisissä, lähimmäisissämme. Tunnistanko Kristuksen heissä, jotka ovat marginaaliin, syrjään työnnettyjä? Tämä tunnistaminen merkitsee eräällä tavalla uskon syvyyttä – otanko todesta Jumalan luomistyön yhdenvertaisuuden ja vastuullisuuden, johon Jumala meitä kutsuu? Kohtaamisessa toteutuu se, mistä pohjimmiltaan Jumalan valtakunnassa meidän keskellämme on kysymys: me tunnistamme Jumalan luomistyön arvon ja myös kutsumustehtävämme – kristitty on palvelija. Kristuksen seuraaminen merkitsee minulle vastuuta hädänalaisesta lähimmäisestä. Haluan olla rakentamassa yhteisöä, jossa jaetaan diakoninen elämänasenne ja kannetaan vastuuta läheisistä ja vieraista.
 
3. Mistä haluaisit olla Keravan seurakunnan kirkkoherrana ylpeä?
 
Haluaisin Keravan seurakunnan kirkkoherrana olla ylpeä siitä, kuinka seurakunta voi tarjota erilaisille ihmisille merkityksellisen tavan elää kristittynä. Haluan olla yhteisöjen rakentaja. Tuntisin suurta iloa kirkkoherran työssä siitä, että voisin mahdollistaa työntekijöille ja seurakunnan vastuunkantajille onnistumisen kokemuksia omissa palvelutehtävissään. Olisin ylpeä siitä, että monet keravalaiset löytäisivät tavan elää rohkeasti kristittyinä. Tuntisiin kiitollisuutta siitä, että Keravan seurakunta voisi olla mahdollisimman monelle paikka ammentaa henkistä ja hengellistä hyvinvointia. 

 

Minna Rikkisen saarna yleisötilaisuudessa aiheesta helluntai:

 

Takaisin alkuun

Markus Tirranen

1. Kuka olet? Kerro lyhyesti itsestäsi.

Olen Markus Tirranen, määrätietoinen, vakaa ja sosiaalinen 36 vuotias pappi ja perheenisä Järvenpäästä. Vaimoni Kristiinan lisäksi perheeseemme kuuluu kaksi poikaa, Martti ja Ville- Veikko sekä kooltaan pieni, mutta sydämeltään iso chihuahua- koira, Tico.

Harrastan monipuolisesti liikuntaa, jonka vaikutus arki- ja työssä jaksamisessani on merkittävä. Tutkin intohimoisesti uutta ja olen utelias ja nopea oppimaan. Luen paljon kirjallisuutta ja pyrin jatkuvasti kehittämään taitojani ja lisäämään ymmärrystäni asioista laaja- alaisesti.

Aloitin papin virassa Keravalla vuonna 2007. Viimeiset reilut viisi vuotta olen toiminut pappien ja kanttorien esimiehenä. Tällä hetkellä olen vt. kirkkoherrana.

Koen persoonaltani ja lahjoiltani olevani johtaja ja valmentaja. Kirkollisen johtamiskoulutuksen lisäksi olen hankkinut myös muuta johtamiskoulutusta. Minulla on myös personal trainerin tutkinto, jotta voin auttaa ihmisiä voimaan ja jaksamaan paremmin arjessa sekä työssä. Syksyllä 2019 valmistun kirkon organisaatiokonsultiksi.

2. Mikä on sinulle tärkein kohta Raamatussa ja miksi?

Matt. 11: 28 "Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon."

Minulla on tapana lausua nämä sanat aina osana ehtoollisliturgiaa, kun kutsun seurakunnan ehtoollispöydän äärelle. Jokaisella kerralla näiden sanojen lausuminen tuntuu vaikuttavalta kokemukselta.

Jeesuksen sanoissa tiivistyy olennainen. Ihminen on monin tavoin levoton ja etsii elämäänsä tasapainoa, merkitystä ja lepoa monenlaisten vaatimuksien ja paineiden keskellä. Jeesus lupaa antaa levon, joka vastaa ihmisen kaipaukseen, myös siihen, jota on vaikea sanoittaa ja tiedostaa. 

Jeesus antaa ihmiselle levon antamalla tälle itsensä. Tämä on uskon salaisuus, joka on tosiasia ehtoollispöydän äärellä. Siksi pappina odotan seuraavaa jumalanpalvelusta, jossa saan välittää nämä Jeesuksen sanat seurakunnalle ja kutsua murtamaan yhteistä leipää.

3. Mistä haluaisit olla Keravan seurakunnan kirkkoherrana ylpeä?

Haluaisin olla ylpeä siitä, että Keravan seurakunta tunnetaan

  • rohkeudesta pitää kiinni uskon perustasta, Kristuksesta
  • taidosta sanoittaa kristillisyys ja Jumala nykypäivässä ymmärrettävällä tavalla
  • halusta auttaa ja teoista heikoimman puolesta
  • toimista ilmastonmuutoksen vastaisessa rintamassa
  • näkymisestä sosiaalisen media erilaisissa kanavissa
  • työyhteisönä, jonka rakenteet ovat kunnossa ja jota johdetaan taitavasti
  • varteenotettavana ja uskottavana toimijana ja yhteistyökumppanina Keravalla.

Markus Tirrasen saarna yleisötilaisuudessa aiheesta helluntai: