Liite 1
Vaalilautakunnan pöytäkirja 1/2022

Ehdokasasettelua koskeva kuulutus

Keravan seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 20.11.2022 seurakuntavaalit, jossa vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 33 jäsentä kirkkovaltuustoon.

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuun luottamustoimeen on ehdokas,
1)    joka viimeistään 15.9.2022 on merkitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi, 
2)    joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2022, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022
3)    joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu, 
4)    joka ei ole vajaavaltainen
5)    joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen, 
6)    joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava 15.9.2022 kello 16.00 mennessä Keravan seurakunnan kirkkoherranvirastoon, joka on avoinna elokuussa ma-pe klo 9-15 ja syyskuussa ma-ke ja pe klo 9-15 sekä to klo 9-17.30. Osoite on Kauppakaari 8, 04200 Kerava. 

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana Keravan seurakunnan kirkkoherranvirastosta ja verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi.

Kerava 10.5.2022

Keravan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta 
Puheenjohtaja Risto Tyrväinen

Kuulutus on ollut nähtävänä Keravan seurakunnan ilmoitustaululla 9.8.‒15.9.2022. 
Kuulutus on julkaistu 3.8.2022 Keski-Uusimaa ja Keski-Uusimaa Viikko-lehdissä. Lisäksi kuulutus on ollut nähtävänä seurakunnan kotisivuilla osoitteessa www.keravanseurakunta.fi  9.8.‒15.9.2022.