Uutislistaukseen

taivasta ja luminen metsä. Kuva: Aarne Ormio

Ekopaasto kutsuu metsään

20.3.2022 13.40

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon valtakunnallisessa Ekopaasto-kampanjassa innostetaan suomalaisia mukaan pääsiäispaastoon, joka osaltaan auttaa vahvistamaan luontosuhdetta, kestävän kehityksen mukaista elämäntapaa ja hillitsemään ilmastonmuutosta. Tänä vuonna Ekopaastossa tarkastellaan suomalaisten metsäsuhdetta ja metsää hiljentymisen paikkana sekä kutsutaan ihmisiä jakamaan kokemuksiaan metsästä. Pääsiäiseen saakka kestävä kampanja nostaa keskusteluun myös ilmastonmuutoksen, luonnon monimuotoisuuden ja ihmisen roolin luomakunnan jäsenenä. 

”Ekopaasto on yksi esimerkki nykyaikaan hyvin sopivasta tavasta paastota. Siinä kiinnitetään huomiota omien elämäntapojen muuttamiseen, jotta luomakunta voisi paremmin. Taustalla on huoli luonnosta ja ilmastonmuutoksesta ja aihe on hyvin ajankohtainen esimerkiksi Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n raportin pohjalta ”, kertoo Keravan seurakunnan johtava kappalainen Tuomas Niskanen.  
Perinteisesti paasto on liitetty ruokavalioon ja paastota voi esimerkiksi kieltäytymällä lihan tai herkkujen syönnistä. ”Paaston syvin olemus ei ole kuitenkaan vain omaan itseen keskittymisessä. Paaston avulla tehdään tilaa Jumalan puhuttelulle ja voidaan kiinnittää huomiota toisiin ihmisiin ja ympäristöön. Paastoon liittyy myös oikeudenmukaisuuden etsintä”, Tuomas Niskanen valottaa. Ekopaasto nostaa esiin omien valintojen pohtimisen luonnon suojelemiseksi. 

Korona-aikana suomalaiset suuntasivat sankoin joukoin metsään ja moni kertoi saavansa luonnosta lohtua. Metsä kutsuu esimerkiksi hiljentymään, liikkumaan, retkeilemään ja marjastamaan. Ekopaasto-kampanja haastaa suomalaisia mukaan kertomaan omasta metsäsuhteestaan eri sosiaalisen median kanavilla aihetunnisteilla #ekopaasto ja #minunmetsäni. ”Metsät ovat suomalaisille tärkeitä ja esimerkiksi metsien hakkuut voivat aiheuttaa ihmisissä surua ja ahdistusta”, sanoo Tuomas Niskanen, joka kertoo viihtyvänsä itsekin hyvin metsässä. Hänelle metsä on hengellinen paikka, jossa voi rauhoittua Jumalan luomistyön äärellä. 
Ekopaasto liittyy kristilliseen paastoperinteeseen, johon kuuluu elämän yksinkertaistaminen ja hiljentyminen ennen pääsiäisen ja joulun juhla-aikoja. Tuomas Niskanen löytää myös muita nykyaikaan hyvin sopivia tapoja paastota. Hyvänä paastovinkkinä hän kertoo kieltäytymisen pahan puhumisesta toisista ihmisistä ja vaihtamalla sen hyvän puhumiseen. Myös esimerkiksi sosiaalisen median käytön vähentäminen ja vapautuvan ajan suuntaaminen toisin voi olla jollekin moderni tapa paastota.  ”Erityisen tärkeä tänä aikana on piispojenkin esittämä paastovetoomus rukoilla rauhan puolesta.”

Ekopaasto toteutetaan laajassa yhteistyössä. Vuonna 2022 Ekopaaston yhteistyökumppanit ovat Finlandsvenska scouter (FISSC), Finska Missionssällskapet (FMS), Hiljaisuuden ystävät ry. Martat, Marthaförbundet, Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen partiolaiset, Suomen ympäristökeskus SYKE sekä metsän kestävään käyttöön liittyviä asiantuntijapalveluita tarjoava Tapio. Kampanja sai alkunsa vuonna 2012 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen ympäristökeskuksen yhteisestä ideasta. Lisätietoja Ekopaastosta, muun muassa videoita ja paastovinkkejä, löytyy verkkosivulta Ekopaasto.fi.
 

Kirjoitus on julkaistu Keski-Uusimaa Viikko-lehden Kirkonmäeltä-palstalla viikonvaihteessa 19.3.-20.3.2022.