Uutislistaukseen

Keravan seurakuntakeskukseen suunnitellaan laajaa perusparannusta

Keravan seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi kesäkuun kokouksessaan 8.6.2023 seurakuntakeskuksen perusparannushankkeen toteutussuunnittelun käynnistämisen. Toteutussuunnitelma tarkentaa mittavan koko kiinteistöä koskevan perusparannushankkeen laajuutta ja kustannuksia aiemmin laaditun hankesuunnitelman pohjalta. Varsinainen remontti käynnistyy alustavan aikataulun mukaisesti syksyllä 2024.

”Seurakuntakeskuksella on nimensä mukaisesti keskeinen merkitys Keravan seurakunnalle. Tulevaisuudessa sen merkitys kasvaa entisestään, kun seurakunnan omistamien tai vuokratilojen määrää tullaan vaiheittain supistamaan ja keskittymään monikäyttöisiin ja laadukkaisiin keskitettyihin tilaratkaisuihin. Seurakuntakeskuksen saattaminen kiitettävään kuntoon palvelee seurakunnallisen toiminnan tavoitteita monipuolisesti”, sanoo Keravan seurakunnan kirkkoherra Markus Tirranen.

Keravan seurakuntakeskus koostuu kahdesta osasta, joista vanhempi on rakennettu vuonna 1968 ja uudempi vuonna 1985. Kiinteistöpäällikkö Tero Raatikaisen mukaan seurakuntakeskuksen tekniset järjestelmät ja osittain myös kiinteistön rakenteet alkavat olla käyttöikänsä päässä. ”Tavoitteena on saada toimintamme kannalta tärkeä rakennus perusparannettua tuleville vuosille niin, että kiinteistö palvelee tulevia käyttäjien tarpeita ja että se on teknisesti hyvässä kunnossa.”  

seurakuntakeskuksen E-rappu kuvattuna kesällä.
Seurakuntakeskuksen E-rapusta on käynti seurakuntasaliin. 
Papintien puoleisen A-rapun sisäänkäynti.
Papintien puoleisen A-rapun sisäänkäynti.

Remontoidussa seurakuntakeskuksessa säilyvät muun muassa toimistotilat, seurakuntasali, diakoniapäivystys sekä kerhotilat ja suunnitelmassa on varauduttu siihen, että perusparannuksen jälkeen seurakuntakeskukseen tulee myös muita toimintoja, kuten nuorisotyön tilat ja kirkkoherranvirasto.

Kirkkovaltuuston hyväksymän hankevaihtoehdon alustava kustannusarvio on noin 4,6 miljoonaa euroa ja kerhorakennuksen osalta noin 300 000 euroa. Perusparannus rahoitetaan joko seurakunnan taseeseen kertyneillä edellisten tilikausien ylijäämällä tai osittain tai kokonaan lainarahalla.

Seurakuntakeskuksen perusparannushanke -verkkosivu

Kirkkovaltuuston 8.6.2023 kokouksen pöytäkirja Domus-palvelussa.
 


 

Lisätietoja

Sirpa Karejoki
Sirpa Karejoki
talousjohtaja
PL 134
04201 Kerava
Tero Raatikainen
Tero Raatikainen
kiinteistöpäällikkö
Pl 134
04201 Kerava
Markus Tirranen
Markus Tirranen
kirkkoherra
Soittopyynnöt kirkkoherranviraston kautta, p. 040 687 7840 tai p. 0400 378 087
PL 134
04201 Kerava

Olen ollut Keravan seurakunnan pappi vuodesta 2007. Kirkkoherrana olen toiminut vuoden 2019 alusta alkaen. Tällä hetkellä toimin myös Tuusulan rovastikunnan lääninrovastina.

 

22.6.2023 08.26