Uutislistaukseen

Leskenlehti-ryhmä aloittaa maaliskuussa.

Voimaa vertaisuudesta Leskenlehti-ryhmässä

23.2.2017 10.00

Keravan seurakunnassa käynnistyy viiden tapaamiskerran vertaistukiryhmä 1–2 viime vuoden aikana puolisonsa menettäneille eläkeläisille. Ryhmässä pohditaan yhdessä, miten rakentaa elämä uudelleen puolison kuoleman jälkeen samalla, kun uuteen sopeutumisen haasteena on pitkään rinnalla kulkeva ikävä ja kaipaus.

 – Leskenlehti-ryhmässä pohditaan erilaisen virikemateriaalin ja tehtävien avulla elämää leskenä nykyhetkessä ja tarkastellaan muutoksia, joita leskeksi jääminen on aiheuttanut elämän eri osa-alueilla, kertoo ryhmää vetävä diakonissa Marketta Hyytiäinen. Yhdessä jakaen etsitään omaa tapaa elää muuttuneessa elämäntilanteessa ja pohditaan arjen haasteita ja voimavaroja sekä harjoitellaan tunnistamaan omia tunteita ja tarpeita.

Vertaistukiryhmässä toisten samassa elämäntilanteessa olevien kertomusten ja ajatusten kuuleminen sekä myötätunnon saaminen ryhmäläisiltä voimaannuttaa ja antaa toivoa. – Leskenlehti-ryhmässä aiemmin mukana olleet kertovat palautteessaan muun muassa saaneensa ryhmästä voimaa ja uskoa elämän jatkumiseen ja uusia näkökulmia asioihin. Kotitehtävät ovat laittaneet miettimään omaa tilannetta ja auttaneet selviytymisessä. Monet ovat kertoneet eläneensä vain toisia varten, mutta Leskenlehti antaa tilaisuuden ajatella itseä ja omaa selviytymistä.

Leskenlehti-ryhmä on maksuton. Osallistujilta toivotaan sitoutumista kaikkiin kokoontumiskertaan. Ensimmäinen kokoontuminen on 24.3. klo 10–12 Keravan seurakuntakeskuksessa, Papintie 6. Seuraavat kerrat ovat 31.3., 7.4., 21.4. ja 28.4. Ryhmään voi ilmoittautua 2.3. mennessä diakonissa Marketta Hyytiäiselle p. 0400 378 146. Häneltä voi tiedustella myös lisätietoja ryhmästä.