Uutislistaukseen

Keravan seurakunnalle uusi strategia: Usko, toivo, rakasta Keravan taivaan alla 

Keravan seurakunnan strategian kansilehti, jossa strategiset linjaukset.

Kirkkovaltuusto on 10.12.2020 hyväksynyt Keravan seurakunnalle uuden strategian vuosiksi 2021-2026. Strategia kertoo seurakunnan kehittämisen suunnasta ja tavasta toteuttaa kirkon perustehtävää Keravalla nykyaikaisella tavalla. Esiin nousevat muun muassa rohkeus auttamisessa ja uskossa sekä uskon myönteisyys. Seurakunta haluaa olla vastuullinen toimija, kiinnostava yhteisö ja toimia aktiivisesti myös sosiaalisessa mediassa.  

Keravan seurakunnan kirkkoherra Markus Tirranen luonnehtii strategiaa merkittäväksi ja kertoo, että se on rohkea askel kohti tulevaa. "On tärkeä lähteä liikkeelle ihmisten keskuuteen ja kutsua ihmisiä sekä fyysiseen kirkkoon että someseurakuntaan. Molemmat todellisuudet ovat tärkeä osa ihmisten elämää. Seurakunta haluaa olla mukana keravalaisten arjessa: tuttuina kasvoina kadulla, siunauksen toivotuksena kauppareissulla, rukouksena somessa, yhteistyössä koulussa tai työpaikalla."  

Strategiaa on seurakunnassa valmisteltu vuoden ajan ja strategisten linjausten taustalla on perusteellinen toimintaympäristön ja muutostrendien analyysi. Kirkon asema ihmisten elämässä on muuttunut ja seurakuntaan kuuluvien määrä vähenee. Kirkolla on kuitenkin edelleen merkittävä asema suomalaisessa yhteiskunnassa ja ihmisten mielissä. Erityisesti kriisitilanteissa korostuu seurakunnan rooli toivon ja lohdun rakentajana. 

Keravan seurakunnan strategian ydin tiivistyy viiteen linjaukseen: Seurakunta kutsuu rohkeuteen uskossa ja auttamisessa, haluaa uskon olevan myönteinen asia, toimii sosiaalisessa mediassa ja verkossa, kantaa ekologista ja yhteiskunnallista vastuuta sekä haluaa olla kiinnostava yhteisö ja vetovoimainen työnantaja. Slogan kiteyttää sisällön: Usko, toivo, rakasta Keravan taivaan alla. 

Strategia luonnehtii seurakuntaa ihmisten muodostamaksi uskon, toivon ja rakkauden yhteisöksi, jonka tehtävänä on kutsua ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Tässä työssä keskeisessä asemassa ovat seurakunnan työntekijät sekä vapaaehtoiset. Strategia linjaa muun muassa, että seurakunta haluaa panostaa työhyvinvointiin ja tarjota vapaaehtoisille mielekkäitä toiminnan paikkoja sekä tukea ja koulutusta. 

Resurssien osalta strategia toteaa, että seurakunnallinen toiminta ei lähtökohtaisesti edellytä tilojen omistamista. Vuokratilojen mahdollisuutta pidetään ensisijaisena vaihtoehtona, mutta keskeiset rakennukset (kirkko, seurakuntakeskus, leirikeskus, siunauskappeli) pidetään kuitenkin seurakunnan omistuksessa. Keskeinen resurssi on myös laadukas ja vastuullinen taloudenpito. 

"Hyvin tärkeää on strategian siirtyminen toimintaan ja arjen teoiksi. Käsittelemme strategiaa työntekijäryhmissä ja viestimme aktiivisesti, jotta valintamme jalostuvat osaksi seurakunnan toimintaa. Monia muutoksia on tapahtunut jo strategian laadinnan aikana, sillä esimerkiksi koronavirustilanne on haastanut seurakuntaa hyödyntämään sosiaalista mediaa merkittävästi aiempaa enemmän", sanoo Markus Tirranen.  

Keravan seurakunnan strategiaa on valmistellut kirkkovaltuuston nimeämä ja kirkkoherran johtama työryhmä, jossa on ollut työntekijöiden, kirkkovaltuutettujen ja seurakuntalaisten edustus. Työryhmä on kerännyt palautetta työntekijäryhmiltä ja myös esimerkiksi nuorilta seurakuntalaisilta ja prosessin etenemistä on käsitelty luottamuselimissä. Strategia on luettavissa seurakunnan verkkosivuilla: https://www.keravanseurakunta.fi/strategiaLinkki avautuu uudessa välilehdessä  
Kirkkovaltuuston pöytäkirjan löydät Domus-portaalista, domus.evl.fi

Lisätietoja: kirkkoherra Markus Tirranen, p. 0400 378 046, markus.tirranen@evl.fi 

17.12.2020 12.29